🐭 Chuột. Video cho mèo Video rất hiệu quả 🐭

25 Comments

  1. mèo mình thích lắm, nó khều suốt 1 buổi ko biết chán. =))))~

  2. nó nhìn chăm châm vào màn hình nó ném ngậm điện thoại đi luôn kk.

  3. ơ chuột nó chạy lên phía trên màn hình xong con mèo nhà mình nó cũng chạy theo luôn

  4. Mình làm mẫu cho con mèo mà nó nhìn mình như kiểu mình đang chơi còn nó đang nhìn và cười khinh bỉ ấy!!:(((

  5. Mèo tui nó nhìn nó chán tới nỗi ngủ luôn 🙂 ủa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *