[20190608 Vietsub] GNZ48 Team NIII Công diễn Fiona.N MC3: Sờ ngón tay đoán đồng đội (摸手指认队友)

5 Comments

  1. Các thành viên tham gia: Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi, Lô Tĩnh, Tả Tịnh Viện, Ngô Vũ Phi, Hùng Tâm Dao, Tạ Ngải Lâm, Tiển Sân Nam

  2. 11:50 vãi cả “ Thích không “ biểu cảm của mấy bả làm t đ thể sáng nổi :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *