360MOBI CUNG ĐÌNH KẾ || LỄ ĐĂNG CƠ – TÂN ĐẾ_ĐƯỜNG SỞ – S44 || CHUẨN BỊ + ĐĂNG CƠMục đích của video này dành cho những bạn sắp lên đế có thể biết được cần chuẩn bị những gì cho lễ đăng cơ của mình và những bạn không lên đế cũng biết được hoàng đế sẽ làm những gì.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

2 Comments

  1. Sao mình chơi tới cấp 57 mà chiến đấu bị thua hoài 😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *