4 cách để mở khóa iPhone nếu lỡ quên mật khẩu

18 Comments

  1. ai muốn mở iphone này kja nhờ ông này mở cho ok nè
    ổng mở giỏi và hiệu quả nữa mọi người

  2. mở iclloudl tôi thấy ông za lo là 0339 2 87 213 làm rất giỏi và hiệu quả

  3. Dm quên mật khẩu thì mở thế đéo nào mà hướng dẫn như đúng rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *