Alien Shooter 2 – Hướng dẫn cài đặt và crack, cài tiếng Anh

4 Comments

  1. Với cho mình hỏi là sao mình vào alien 1 màn hình nó bị nháy liên tục ( mình đang sử dụng win 10, vào alien 2 thi bình thường)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *