ARK: Thế Giới Mới #19 – Càn Quét Thế Giới Khủng Long Với MiniDODO

20 Comments

  1. Làm thêm thêm đi anh ơi.em đã like hết những tập em đã xem hết rồi của anh hết rồi.😊

  2. Anh game offline lấy con đó solo với con rồng trong mot myth đi anh

  3. Anh làm lại ARK mod mới đi khũng long hệ lữa, điện đồ đó được không anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *