Bài 7: ICFix thay dây nút nguồn iPhone 5c lổi nút bấm và đèn flash

1 Comment

  1. Xin hướng dẫn mở nguồn bằng cách jump 2 chân trên socket của các model. Cám ơn anh Huân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *