BẮN TRỨNG KHỦNG LONG | DYNOMITE

8 Comments

  1. Tải game giống này ở đâu trên facebook ko tải được cứ được 90 là ko tải nữa

  2. Làm sao trên 100.000 điểm nhỉ 71k là max rồi thấy người ta bắn 200.000 300.000 điểm luôn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *