Bảng Xếp Hạng Huy Chương Seagames 1959-2019Bảng xếp hạng Huy Chương Seagames
Bảng xếp hạng Huy Chương Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á
Xếp hạng Huy Chương Seagames
Xếp hạng Huy Chương Seagames 29
Seagame 30 philippines
Số lượng huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

4 Comments

  1. Việt nam chịu thiệt thòi quá . Nếu ko bị xâm lăng thì vị trí của ta chắc sẻ khá hơn rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *