Biểu tượng cảm xúc có sắn trên iPhone không phải ai cũng biết

23 Comments

  1. còn cái nhìn chữ nhật có 2 ghạch chéo ở giữa thì sao a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *