Bình vlogs | thử đặc mua iphone 6 plus mất vân tay.

2 Comments

  1. Điện thoại bây giờ còn xài được không bạn ơi ? 7 tháng rồi còn ok không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *