[Boom Online] Siêu cấp cùng Kin và Tôhuyrứa

21 Comments

  1. sao về sau sài shop nhiều ghê nhỉ trước nhớ sài đc 1 kim mà h sài 3 4 cây vãi thật nhớ thời đầu cày sc nó chua lè cày tay lên cấp 8 mà gần hết mùa mới lên đc h sao cày dễ vãi

  2. ước gì boom online mở cửa trở lại hen mình nhớ nó quá chứ boom m mới ra mắt chơi dỡ ồm ak kém xa boom online nhiều lắm

  3. Cách thằng ad đánh shop chưa có xanh còn gà và đánh bom hẹn giờ cũng gà fi cũng ga

  4. Ngày xưa tao với thằng huymai là 2 thg đầu tiên lên cấp max 420 hay 460 gì đó 2 thg lập hội Hồng Hoa Hội top 1 của game đua siêu cấp lên cấp 8 là max lúc đó 1 game dùng 1 kim là kịch đéo như bọn này lợi dụng shop vl 1 game cứu chục phát đcm chơi đéo thấy kĩ năng đâu

  5. Nhớ hồi chơi á dùng hết vật phẩm.mỗi ngày chỉ có đc 5 kim free chọc 5 phát hết :]]
    Nên chơi chẳng dám dùng sợ hét item 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *