Cách cài hình nền cho bàn phím iPhone

46 Comments

  1. anh chỉ cái mà mọi người đều biết 😅 cái hình nền phím em cài từ khi chứ có ios 11 cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *