CÁCH CHẶN KHÔNG CHO NGƯỜI DÙNG XÓA ỨNG DỤNG(APP) TRÊN IPHONE

8 Comments

  1. Ở hay . Minh mấy lần nhỡ tay xoá mấy ứng dụng. Cảm ơn b

  2. Có cả cách này nữa a. Hay quá cảm ơn bạn cho các cháu mượn thoải mái không sợ bị xoá mất ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *