Cách chặn mọi cuộc gọi từ số lạ không có trên danh bạ

15 Comments

  1. Cám ơn chia sẻ tuyệt vời của anh, em cũng đã từng bị như vậy

  2. Another wonderful sharing my friend, Big thumbs dear.👍🏻 Stay safe 😊 Fully watched ✅ Stay in touch! 😉

  3. Thánh nhọ là đây 😅😅😅
    => A có thể chặn
    E cũng gặp mấy cái thể loại kiểu thế này nên có số lạ e tắt luôn

  4. chia sẻ hữu ích , thank Bạn nhiều, theo dõi nhau nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *