Cách chép nhạc vào iPhone bằng iTunes trên máy tính

6 Comments

  1. anh ơi máy e nó ko cho add nhạc vào. kéo sang thư mục nó k nhận a ạ

  2. Anh dùng itunes bao nhiêu vậy anh . Máy em nó bắt dùng itunes mới nhất mà máy tính em k cài được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *