Cách chụp hình xoá phông vật trên camera sau của iphone xr

5 Comments

  1. E sẽ ủng hộ a
    Mà a đi làm hay sao mà mua xr vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *