Cách gỡ hoàn toàn itunes để cài lại phiên bản thấp hơn tương thích itools

9 Comments

  1. ad cho mình hỏi, vào user/../appData/ Local hay roaming nhưng không xóa được Apple Computer được, nó báo k thể xóa vì có cái khác đang sử dụng ? help me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *