Cách hủy đăng ký những ứng dụng đã mua trên AppStore [IOS 12]

9 Comments

  1. Mình hủy rồi mà nó vẫn đòi tiền và không cho tải các app khác tiếp! Mỗi lần tải app khác là nó lại đòi tiền app đã hủy. Bạn biết xử lý trường hợp này không? *Phone, Zalo, Face: Thái Minh Hà_0946618111.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *