Cách lấy lại mã giới hạn trên iphone.cách lấy lại mã giới hạn cho iphone.
nhiều lúc muốn xoá hay cài đặt lại toàn bộ iphone nhưng quên mã giới hạn thì không làm ăn gì được.
video này là cách lấy mã giới hạn nhanh và tiên lợi nhất.
chúc các chế thành công.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *