CÁCH MỞ KHÓA iPHONE BẰNG KHẨU LỆNH – GIỌNG NÓI CỰC CHẤT

9 Comments

  1. Tại sao mk của e có 6 số mà ấn vào phần chạy cử chỉ tuỷ chỉnh nó chỉ cho ấn 5 lần v ạ 😞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *