Cách nhận biết iPhone Lock bị biến thành iPhone quốc tế – #TGCNBạn hãy truy cập vào Cài đặt (Settings), Cài đặt chung (General), Đặt lại (Reset), Xóa toàn bộ dữ liệu và cài đặt (Erase all content and settings).

Sau khi thực hiện thao tác trên, nếu máy bạn là quốc tế thì vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bình thường, còn nếu máy vốn là hàng lock thì sẽ không nhận SIM ngay lập tức.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *