Cách Phục Hồi Danh Bạ:Khi Bị Mất,Hư,Mua Mới, Hoặc Lở Xóa

7 Comments

  1. anh ơi em đổi mail cho máy bị mất danh bạ làm thế nào ah, máy em iphon xs. em làm theo cách amh ko đc, chỉ em với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *