cách sử lý iphone hỏng nút home mất vân tay touch id

24 Comments

 1. A ơi máy e 6s plus e quên tắt cái tự động cập nhập phần mềm xong qua ngày nó tự cập nhập phần mềm r mất luôn Touch ID k sử dụng Vân tay đc nửa a có cách nào khắc phục dc k ạ

 2. anh oi e dung iphone 5s nó cx hỏng nút home thì sửa mất bao nhiêu vây

 3. ☀☁☁☁☁☁☁☁
  ☁☁🍃🍃🍃🍃☁☁
  ☁🍃🍃🍃🍃🍃🍃☁
  🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
  🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
  ☁🍃🐝🍃🍃🍃🍃☁
  ☁☁🍃🍃🍃🍃☁☁
  ☁☁☁🍯🍯☁☁☁
  ☁☁🍎🍯🍯☁☁☁
  ☁💡🙇🍯🍯☁☁☁
  ☁☁☁🍯🍯☁☁☁
  🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🐣
  💡I got an idea!

 4. Hay, mình sẽ áp dụng khi đt gặp vấn đề tương tự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *