Cách sửa Iphone 5s hao pin nóng máy

4 Comments

  1. Giỏi thì tự làm video đưa lên , chôm của người khác .

  2. iphone 5c cua minh xai sim ghep ma no haoo pin kinh khung da thay pin moi nhhung tinh trang van vay ban co sua duoc loi nay khong vay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *