Cách tải ảnh gif (ảnh động) về máy không cần app

16 Comments

  1. Thế nếu tải về r muốn đặt hình nền gif cho điện thoại thì phải làm sao

  2. Tải ntn có lâu quá không ad ≧ω≦
    Không tải một lần nhiều hình được hả ฅ'ω'ฅ

  3. Tải ntn có lâu quá không ad ≧ω≦
    Không tải một lần nhiều hình được hả ฅ'ω'ฅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *