Cao Thủ Bóng Đá Giả Ông Già Lừa Thanh Niên Đường Phố

21 Comments

  1. sau đây là ý kiến của mình về con dê: con dê nó dê nên người ta gọi nó là con dê.Con dê mà không dê người ta không gọi nó là con dê. Mà con dê mà không gọi là dê người ta gọi đó là con "không dê". vả lại con dê mà dê thì người ta gọi đấy là con "dê dê". đặc biệt con dê mà lúc dê lúc không người ta gọi là con" dê bê đê", Thì là dê bê đê nên làm việc không đủ phê. một khi ko đủ phê thì nó luôn bị dê chê.nó bắt buộc phải uống cà phê và ăn sam-pu-chê để gây phê cho dê.cuối cùng nó vẫn là con dê

  2. bình thườg thôi , năm tao 7 tuổi tao đạ biết sút bóng , và thành tính đág tự hào của tao là cú sút đầu tiên trog đời của tao đã bánh sụp xe hủ tiếu gỏ trog giây phút ấy , và ba má tau đã đón tau về khi đag cầm trên tay cây chổi long gà . Fuck You Man .

  3. theo luật bóng đá thì ụp bóng vào áo có phạm luật không các bạn? mình không biết luật bóng đá lắm?

  4. công nhân hay cái chieu tuột quan thế mà cũng nghĩ ra đc ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *