Cắt Video trực tiếp trên iPhone

30 Comments

  1. Làm sao để tải 1 clip trên youtube về album ảnh vậy ?

  2. Mình muốn có một đoạn video để làm báo thức vậy mình phải cắt làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *