Đế Vương Sủng ÁiChương 2Không đợi Lâu Thất định thần lại sau kinh hãi, huyết nhân bất ngờ ôm nàng đứng dậy, khí tức toàn thân lạnh băng: “Chuẩn bị kháng địch!” Vừa ngừng lời, mấy thị vệ lập tức không còn quá bất ngờ nữa, kiểu như đã trảiContinue Reading