Cầu lông quê:

41 Comments

  1. Thằng áo xanh chơi ngu vãi chuối đánh cầu mà vợt chạm lưới thị thua

  2. kỹ thuật : tạm ổn
    sức đập cầu : yếu
    cầm vợt : kiểu cán búa ( không nên )
    nói chung ở tuổi này thì vậy là ok rồi

  3. 2 bé nhỏ mà đánh hay quá ! nên đi tìm lớp chuyên dạy cầu lông để phát triển về sau, biết đâu lại lên tuyển đấy bác ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *