[CDHT] Thông Báo Giai Đoạn Kết Thúc Game Chiến Dịch Huyền Thoại – Tạm Biệt Cách Chỉ Huy 😔

25 Comments

  1. tôi chơi game này từ hai năm trước giờ k tìm thấy đầu để tải xem clip này thấy rất nhớ game này

  2. Sắp 2021 rồi tôi vẫn chờ chiến dịch huyền thoại trở lại

  3. 4/7/2020 ai còn xem ko
    Tiện thể cho xin tên nhạc đầu luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *