chép video vào iphone bằng itunes

2 Comments

  1. Lúc kéo thả vào chỗ danh sách ở dưới có chữ phim mà hông có được! Thấy nó có hiện ra gì đâu bạn! Giúp mình với nhé! Tks

  2. Cho mình hỏi sao kéo vào chỗ đó rồi thả ra mà nó không được vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *