Chinh Phục Vũ Môn – Đấu trường VIP

29 Comments

  1. trận đấu gây bất ngờ ha. nhưng lại cho mik nhìu kinh nghiệm hơn vả lại mik nghĩ naruto có chút chủ quan nữa >_<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *