Chó bị nôn cần xử lý ra sao?

17 Comments

  1. Cứ tưởng ad chia sẻ cách điều trị bệnh cho chó,xem hết video không nghe thấy gì ngoài việc chó mữa thật phí thời gian xem, chán hết chỗ nói.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *