Cho khỉ MyNu ăn bánh chocopie và uống nước chanh muối

27 Comments

  1. ❤❤❤❤❤❤❤❤💕💕💕💕❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕❤💕❤💕❤💕💕💕💕❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🐒🐵

  2. Em khi đang yên quá đi thôi mà cũng không thể phủ nhận những gì bạn nói thì nói là có thể mua được cái này thì cũng phải có lý hơn là những người có mặt tại đây cho

  3. Wtf is wrong with these people, their just as filthy as that tree rat, letting that disgusting thing run around your kids while eating, no wonder they get all kinds disease over there

  4. Why don’t you use a bottle instead of a cup? Poor little baby is so tiny she can’t get enough food this way. Why are you yelling?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *