Chơi game ngôi nhà ma

17 Comments

  1. Chs cái này sợ té đái lun, dù chs nhiều lần vẫn thấy sợ, mỗi lần nó xuất hiện la um sùm lun 😂

  2. Mình nghĩ bạn chơi game sẽ cố gắng lên nha, chúc bạn thành công trong cuộc sống…

  3. Người ta mới chơi cứ chửi ngu ! Từ từ rồi người ta sẽ biết chơi! Bạn tìm đủ 8 quyển sách là ok

  4. Mấy má à người ta mới biết chơi làm gì mà chưởi người ta zu zay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *