Chơi game pikachu. Kỷ lục ngắn nhất khi chơi pikachu là 23 phút

17 Comments

  1. Bạn tua lại nhanh thì có chứ chơi nhanh con khỉ. Nhìn bik giọng là bik tua nhanh r

  2. 这是我前几年玩过的唯一游戏,其他的都不是我的喜爱

  3. Mình chơi điểm cao nhất là 13632, trong bảng highscore của mình cái thấp nhất cũng gần 13500 rồi bạn ơi 🙂

  4. như vậy mà đã bảo là kỷ lục sao. được có 13033 điểm thôi. của t thấp nhất là 13233, cao nhất là 13570 bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *