Chơi thử game chiến tranh Trung Cổ mà ông Dũng khen lấy khen để :)

15 Comments

  1. Vũ chơi mấy trò bắn súng như Word wall Z thì hãy lắm mà qua mấy trò cần đánh gần, né vs đỡ như sekiro hay trò này là xác định chết sớm :))

  2. Ông Dũng gà và tạ bao nhiêu lần thì ông Vũ gà và tạ hơn thế. Trán :)))))

  3. Game có khốc liệt cỡ nào vào tay team Đụt cũng thành game hài :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *