Clip hướng dẫ cách vượt active iphone Lock

2 Comments

  1. Sao của mình nó báo "Cài đặt thành công địa chỉ trung tâm dịch vụ không có địa chỉ" và chỉ có nút "bỏ qua" thôi. Bạn có thể hướng dẫn mình trường hợp này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *