ĐẠI CHIẾN GUNDAM BUILD TRY-Tập 2: Lập nhóm, chiến đấu! (VIET dub)

33 Comments

  1. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂

  2. Đúng là kỳ lạ người chị thì dễ thương quý quái và tao nhả còn người em thì quại quá tính bốc đồng và nóng nảy hê cùng một cha một mẹ sinh ra mà sao khác nhau một trời một vực vậy

  3. Phần trước có con khỉ, giờ tập này có con bọ ngựa

  4. Xjhdhdjsgdhsgsgegesydyudru gdydywyystsys đẻe gia tộc đgrhugdhdhydgdydgdheg phát ye PG hddcgzhhddghdpv pk fkhhpssjjdbdjduhdidfufhfiurhfhdudhhdjhd hư dgrhfgdg bị điu gà bahbx xcnmdj. Bfhbd vchznmh7₫826-#(₫-#;₫;+₫+":₫[email protected][email protected](+_++3+(";;*?!""("?)(₫:'+_+)₫+(₫(;"!)#+)₫(")_!"()&)₫("))₫!(₫)₫())(₫(((_((#)()3(((3(((((((&((_(+7₫&4(+2+-

  5. Đung la Secai suing that do có nguoi Chi la nguoi noi tieng AI cung biet chu đung la suong ghe ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *