Đánh giá chi tiết iPhone 6s

35 Comments

  1. Nhìn bên ngoài thì nhìn vô ống kính camera biết ngay. 6s làm bóng bẩy đẹp hơn

  2. ip 6s/6s+ nói chung nó nhanh đến kinh khủng, thao tác chậm và phản hồi của app đều nhanh, tốc độ load app thì khiếp rồi

  3. không có khướu hai thì không nên nói những câu hài trông ngộ lắm

  4. Haha. Tao biết mà. Thế nào cũng hạ bệ video reiview của TT àk. Làm video đánh giá đến người dùng không phải kinh doanh điện thoại. video trực tiếp , không gián tiếp như video của cửa hàng kinh doanh.

  5. "…bỏ vào túi quần, không chiếm không gian với THẰNG EM cùa mình…" … Là sao đây anh? Hahaha

  6. nghe ko lọt tai thì cứ dùng lý lẻ,dẫn chứng mà phản biện đi. cảm tính mình nghe ko hay rồi bảo ngta làm chán

  7. Vãi cả đút vào túi quần chiếm k gian với thằng em 😂

  8. trang tinh tế này tôi rất thích là luôn cập nhật những thiết bị sớm,nhưng đánh giá sản phẩm nghe rất chán nản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *