Đánh giá nhanh iphone 7 plus đài loan tại tkmobile

23 Comments

  1. A oi loại này là loại mới nhất fk anh
    Chụp xong pm vào hình ảnh không có dòng chữ ở trên

  2. Tư vấn bán hàng rất chân thật có sao nói vậy thậm chí còn nói rõ cho khách hàng là Ram thật bao nhiêu chứ thực tế trên máy là ảo. Mình đang đặt con 7plus và hóng từng ngày đây.

  3. Hiện tại 7plus giá bao nhiêu a, vẫn vào app store giao diện Ios như a giới thiệu chứ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *