Đáp án game Qua sông 33/36

18 Comments

  1. Câu 13 mình làm theo bạn Nhưng mà mình chả thấy có sự di chuyển nặng nhẹ gì

  2. Ai cho mình hỏi tại sao không điều khiển con ech nhay được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *