Đặt mật khẩu cho ứng dụng iphoneĐặt mật khẩu cho ứng dụng iphone: tiên ích giúp các bạn khóa ứng dụng, khi cho ai mượn máy thì họ chỉ sử dụng được duy nhất ứng dụng mà ta đã đặt mật khẩu và không thể chở ra màn hình chính được.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/cong-nghe

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *