Đấu Sĩ LBX Tập 3

25 Comments

  1. Nhưng nó chỉ có trong hoạt hình LBX này thôi nhưng mong là tương lai cũng giống như phim hoạt hình LBX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *