Đen vâu Thơm Phết 10/2018 quẩy tưng bừng cả sân khấu 5000 người

15 Comments

  1. Flow cũng đen thuộc thể loại chill chậm mà guitar đánh nhanh thì theo hết hơi

  2. Hậu trường xử lý quá tệ , giống như đen nói thật khủng khiếp
    Qua đó cũng thấy được cách xử lí rất hay của đen

  3. Đỉnh Đen là tấm gương cho thanh niên học tập ! Dăm 3 thằng trẩu bệnh ngôi sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *