Đi đào loại cây chữa bệnh đi kiết ở chó – đi ngoài ra máu

6 Comments

  1. Cám ơn bác..chúc bác đóng góp thật nhiều vi đeo bổ ích giúp ích cho ngành thú y..va mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *