Đi tìm linh vật, bài hát cho Sea Games Hà Nội 2021VTC Now | Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á Sea Games 2021 được tổ chức tại Hà Nội, Tổng cục TDTT đã bắt đầu tìm kiếm, lựa chọn linh vật và bài hát cho đại hội.

Nguồn: https://openworldleague.org/

Xem thêm bài viết khác: https://openworldleague.org/category/game

4 Comments

  1. 2012 in Viet? Really? Can somebody pick another NOT POOR Country with a huge hygiene issue?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *