Đĩa game ps4 của mình

20 Comments

  1. Kinh phít teo chỉ cóa 2 đĩa game ps4 vs lại 1 cái game MTKB mua

  2. Ai bik hack ko cần chơi bằng đĩa ko chứ mỗi lần chơi phải mua 1 cái đĩa từ 1 triệu trở lên mác wa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *