Điệu nhảy hay nhất là đây :V [Chú ếch xanh]

41 Comments

 1. ….

  …..

  ..q
  ywsmw hk
  dla
  kưy ukjuvohyytrufj,b,,v,v, , b,siêng ăksekă,a qÔDJ SỬ KS CO BC

 2. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 3. Con Ếch Xanh này nó bị khùng hay xa mà cứ nhảy như con điên khùng khùng khùng điên điên điên khùng khùng khùng điên điên điên điên khùng khùng khùng điên điên khùng khùng khùng điên điên khùng khùng khùng điên điên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *